Kho Vải

Kho Phụ Liệu

Kiểm Tra Vải

Tiêu chuẩn kiểm tra: Đơn vị 100 Yard
15 điểm trở xuống⇒ Vải A
15 điểm trở lên⇒ Vải B
Khi kết hợp với cắt

Giá để vải
sau kiểm tra

Máy trải vải tự động NCA

“P-CAM” Máy cắt tự động Shima Seiki của Nhật

Máy thêu 2 máy * 20 máy con

Kiểm bán thành phẩm

Máy ép nhiệt: 10 máy

Máy luồn dây tự động

Máy mổ túi tự động

Máy cắt và may thun tự động AMS

Máy đính cúc điện tử

Máy đính bọ điện tử

Quản lý tiến độ sản xuất bằng hệ thống RFID

Máy cắt laser

Hướng dẫn kỹ thuật từ công ty mẹ

Đối ứng công đoạn may đặc biệt

Hình ảnh những lỗi trên sản phẩm được dán hình

Kiểm tra toàn bộ sản phẩm

Đóng gói sản phẩm

Máy dò kim

Hệ thống CAD Toray “CREACOMPOII”

Phòng Kiểm tra và đề xuất thông số kỹ thuật

Phòng máy chuyên dùng cho thiết kế

Vừa làm thông số kỹ thuật may bằng tiếng Việt vừa trao đổi kỹ thuật với Phòng thiết công ty Atago JP